STRONA GŁÓWNA

Poradnik ekologicznego stylu życia przedstawia przykłady działań, które każdy z nas może podjąć w różnych sferach życia, w celu zmniejszenia skutków zmian klimatu. W trosce o środowisko naturalne i jakość życia przyszłych pokoleń nasze codzienne wybory i decyzję mogą być bardziej świadome i odpowiedzialne.

Zobacz również:

www.klubgaja.pl

www.swietodrzewa.pl

www.zaadoptujrzeke.pl

www.drzeworoku.pl