BLIŻEJ NATURY


  • Pamiętaj o zasadach zrównoważonej turystyki. To zintegrowanie działalności turystycznej z ochroną przyrody, a także kształtowanie nowych zachowań turystów i organizatorów ruchu turystycznego, tak by były korzystne etycznie i społecznie dla lokalnej ludności.

  • Podstawą koncepcji turystyki zrównoważonej jest ekoturystyka czyli forma podróżowania przyjaznego środowisku, ponieważ odby­wa się na obszarach o najwyższych walorach przyrodniczych i krajo­brazowych, a jej uczestnikami są ludzie o dużej świado­mości ekologicznej. Ekoturystyka dostarcza środków finansowych skutecznej ochronie war­tości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przynosi realne korzyści ekonomiczno-społeczne ludności miejscowej.
  • Szukaj takich sposobów aktywnego spędzania wakacji, które nie wpływają negatywnie na środowisko, jak: piesze wędrówki, rajdy rowerowe, przejażdżki konne, wspinanie się po górach, spływ rzeką, obserwacja dzikich zwierząt, udział w wakacyjnych kursach wypieku chleba i poznawaniu ziół oraz podobnych.
  • Wybierz się na wycieczkę do gospodarstwa ekologicznego „open farm” gdzie można poznać proces produkowania żywności. Może to być gospodarstwo produkujące warzywa i owoce, hodujące trzodę, ryby czy zajmujące się rękodziełem.