EDUKACJA EKOLOGICZNA


 • Sprawdźcie jak wasz zakład pracy/ szkoła wpływa na emisję dwutlenku węgla. Przygotujcie:
  • list informujący dyrekcję o wpływie funkcjonowania zakładu pracy/szkoły na zmiany klimatyczne;
  • petycję z listą konkretnych rozwiązań;
  • plakaty informacyjne rozwieszone miejscach, w których zauważyliście problem;
  • specjalny numer gazetki szkolnej 
  • audycja radiową w szkolnym radiowęźle, debatę lub kampanię
 • Utwórz koło zakładu pracy/szkoły zielony skwer czy ogród, zachęcając do sadzenia i ochrony drzew.
 • W pomieszczeniach wieszaj pomysłowe tabliczki: „Oszczędzaj wodę”, „Wyłącz światło”, „Papier drukuj dwustronnie”. 
 • Systematycznie organizuj  tydzień poświęcony ekologii, aby każdego dnia omówić  inny jej aspekt oraz przeprowadzić eko-zbiórkę surowców wtórnych. Najaktywniejszym wręcz nagrody.
 • Organizuj proekologiczne wydarzenia, które pozwolą zaprosić wszystkich pracowników/uczniów do udziału (na przykład sadzenie drzew w programie Klubu Gaja Święto Drzewa) oraz ich  rodziny, a także klientów i partnerów biznesowych i samorządowych
 • Skontaktuj się z Klubem Gaja, bo nasze programy edukacji ekologicznej są atrakcyjne i przeznaczone dla wszystkich. Tworzymy Pokolenie EkoXXI – nowe postawy i zachowania wszystkich ludzi – niezależnie od daty urodzenia!