Ekoznaki


Ekoznaki nadawane są produktom, usługom bądź miejscom przyjaznym dla środowiska. Oznaczają, że są one przyjazne dla środowiska. Dzięki temu możemy bardziej świadomie wybierać spośród szerokiej oferty różnorodnych produktów te, które pozytywnie wpływają na stan środowiska naturalnego, sprzyjają zdrowiu konsumentów i które nie wiążą się złamaniem praw człowieka. W Europie ekoznaki są nadawane przez wyznaczone organizacje publiczne bądź prywatne. W Polsce jest to m.in. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Istotne są przy tym kryteria, których spełnienie jest wymagane do nadania certyfikatu (zakres jaki one obejmują: np. kwestie ekologiczne, społeczne, zdrowotne; sam proces produkcji lub zawartość określonych substancji w finalnym produkcie; samo opakowanie lub jego zawartość), jak i sposób weryfikacji spełnienia tych kryteriów (czy jest to proces niezależny od producenta, czy jest to tylko jego własna deklaracja).

Znak Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu
Znak Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu
Znak Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu – zrzeszenia organizacji Sprawiedliwego Handlu, reprezentujących zarówno producentów z krajów globalnego Południa, jak i dystrybutorów, organizacji promocyjnych i producentów gotowych produktów z krajów wysokorozwiniętych, które są w 100% poświęcone idei Fair Trade i przyjęły Kartę Zasad Sprawiedliwego Handlu.

Znak ekologiczny
Znak ekologiczny

Oficjalny znak ekologiczny w Polsce dla produktów przemysłowychch polskich i zagranicznych, które nie powodują negatywnych skutków dla środowiska naturalnego oraz spełniają szereg kryteriów odnoszących się do ochrony zdrowia, środowiska oraz ekonomicznego wykorzystania zasobów.


EKOLAND
EKOLAND

To znak ekologiczny nadawany produktom spożywczym i oznacza, że produkcja odbywała się w sposób przyjazny dla środowiska, bez użycia nawozów mineralnych, z zachowaniem naturalnego obiegu substancji w przyrodzie.


Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne

Znak ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Unii Europejskiej. Gwarantuje, że produkt spełnia wymogi oficjalnego nadzoru, pochodzi bezpośrednio od producenta lub został przygotowany w zamkniętym opakowaniu oraz zapewnia, że przynajmniej 95% składników produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi.


Zielony punkt
Zielony punkt

Znak ZIELONY PUNKT to informacja, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu recyklingu i odzysku odpadów polskiej organizacji Rekopol Organizacja Odzysku S.A.


Fairtrade
Fairtrade

Międzynarodowy znak FAIRTRADE przyznawany jest przez organizacje zrzeszone w Fairtrade Labeling Organizations International FLO. Umieszczany jest na towarach importowanych takich jak: banany, kakao, kawę, miód, owoce suszone oraz świeże, przyprawy, ryż, wino…Celem znakowania jest troska m.in.  o pracowników z krajów ubogich i standardy ekologiczne.


Recykling
Recykling

Opakowanie nadaje się do recyklingu


Nie testowany na zwierzętach
Nie testowany na zwierzętach

Produkt nie testowany na zwierzętach. Umieszczanie tego oznaczenia na opakowaniach nie jest poprzedzone weryfikacją bądź certyfikacją.


Energy Star
Energy Star

Energy Star otrzymują produkty takie jak: RTV, AGD, sprzęt biurowy, ogrodniczy, urządzenia klimatyzacyjne, wyróżniające się energooszczędnością.


ZIELONE PŁUCA POLSKI
ZIELONE PŁUCA POLSKI

Znak ten nadawany jest przedsiębiorstwom oraz instytucjom prowadzącym działalność na obszarze "Zielonych Płuc Polski" zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.


BŁĘKITNY ANIOŁ
BŁĘKITNY ANIOŁ

Niemiecki znak ekologiczny, świadczący o znacznie lepszej charakterystyce środowiskowej oznaczonego produktu od analogicznych artykułów.


Bezpieczny dla ozonu
Bezpieczny dla ozonu

Produkt nie zawiera związków CFC (chloro-fluoro-carbon). Oznaczenie może występować w języku angielskim Ozon Friendly (Przyjazny dla ozonu) lub jako CFC free (bez chlorofluorowęglowodorów). Nie jest nadawnay przez żadną z organizacji certyfikujących, stosowność jego użycia może byc zweryfikowana przez organizacje konsumenckie.


EZA
EZA

Logo EZA – organizacji Sprawiedliwego Handlu z Austrii.


GEPA
GEPA

Logo GEPA – organizacji Sprawiedliwego Handlu z Niemiec.


El Puente
El Puente

Logo El Puente – organizacji Sprawiedliwego Handlu z Niemiec.


GOTS
GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) – certyfikat dla produktu obejmujący cały łańcuch produkcji począwszy od surowców, poprzez tekstylia naturalne (bawełna, jedwab, len, konopie) na odzieży skończywszy. Utworzony został przez International Working Group on Global Organic Textile Standard (IWG), grupę roboczą skupiającą organizacje z Europy, USA i Japonii zajmujące się certyfikowaniem i oznaczaniem produktów przyjaznych środowisku.
Wyróżniamy dwie kategorie oznaczenia GOTS:

  • organic (ekologiczne) – takie oznaczenie GOTS przyznaje produktom, które składają się w co najmniej 95% z certyfikowanych włókien ekologicznych,
  • made with (x%) organic (wyprodukowane z użyciem (x%) surowców ekologicznych) – produkt musi zawierać minimum 70% certyfikowanych włókien ekologicznych.

Ecocert
Ecocert

Certyfikat dla kosmetyków przyznawany przez niezależną organizację z Francji. Nakłada surowe standardy takiej jak: zakaz stosowania składników GMO, zakaz testowania końcowego produktu na zwierzętach, zakaz stosowania syntetycznych substancji zapachowych i barwiących, zakaz stosowania sztucznych tłuszczy, olejów, silikonów, parafiny i innych substancji uzyskiwanych przy destylacji ropy naftowej.


Skaczący królik
Skaczący królik

Skaczący królik („leaping bunny”) – certyfikat Humane Cosmetics Standard (HCS). Oznacza się nim kosmetyki nie testowane na zwierzętach, nie zawierające substancji pochodzących z martwych zwierząt lub testowanych na zwierzętach w żadnej fazie produkcji.


Rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne

Znak Rolnictwa Ekologicznego Unii Europejskiej. Gwarantuje, że produkt spełnia wymogi oficjalnego nadzoru w zakresie przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, pochodzi bezpośrednio od producenta lub jest sprzedawany w zamkniętym opakowaniu. W przypadku produktów wieloskładnikowych przynajmniej 95% składników produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi. Lista pozostałych dopuszczalnych składników jest również unormowana.


Opakowanie do ponownego wykorzystania
Opakowanie do ponownego wykorzystania

Symbol ten oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania.


Ecolabel
Ecolabel

ECOLABEL to oficjalny znak, nadawany produktom spełniającym wymagania uzgodnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Otrzymanie tego znaku jest równoznaczne ze spełnianiem najostrzejszych norm środowiskowych. Ecolabel przyznaje się w 24 kategoriach, do których należą między innymi AGD, detergenty, tekstylia oraz papier.


Naturland Fair
Naturland Fair

Certyfikat żywności organicznej, obejmujący także wytyczne Sprawiedliwego Handlu.


Fair for life
Fair for life

Certyfikat odnoszący się do Sprawiedliwego Handlu.


FSC
FSC

FSC oznacza zgodność z zasadami zrównoważonego leśnictwa: FSC „Czyste” (FSC Pure) – 100% surowca certyfikowanego; FSC „Mieszane” (FSC Mixed Sources) – min. 70% surowca certyfikowanego; FSC „z Recyklingu” (FSC Recycled) – min. 85% surowca z recyklingu. Dotyczy drewna i papieru, a więc także opakowań, dlatego nie odnosi się do ich zawartości.


PEFC
PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) – certyfikat przyznawany produktom z drewna oraz produktom bezdrzewnym pochodzącym z lasu (np. kauczuk). Certyfikat ten obejmuje tylko pierwszy etap łańcucha produkcji – pozyskiwanie surowca.


Rainforest Alliance
Rainforest Alliance

Odnosi się do zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju: w przypadku drewna i papieru zasady analogiczne jak dla FSC, w przypadku produktów spożywczych (takich jak np. kawa, herbata, banany) co najmniej 50% partii towaru pochodzi z certyfikowanych upraw.


MSC
MSC

Certyfikat przyznawany przez inicjatywę wielostronną Marine Stewardship Council. Mogą otrzymać go produkty, które spełniają zasady zrównoważonego rybołówstwa, a więc przyjaznego ekosystemom i bezpiecznego dla populacji zwierząt. Ryby muszą być poławiane tak, aby nie zagrażało to ich populacji, ani też populacji żadnego innego gatunku.