ODPADY


Zapoznaj się z aktualnymi wymogami w zakresie sortowania odpadów w miejscowości w której przebywasz i stosuj je. Oto typowe zalecenia:

  • Oddzielaj surowce wtórne, tzw. odpady suche. Zalicza się do nich: makulaturę gazetową, papier, karton, wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, oprócz odpadów niebezpiecznych. Odpady te  następnie poddawane są dalszej segregacji wydzielającej surowce do recyklingu.
  • Oddzielaj tzw. odpady mokre. Są to odpady organiczne, które trafiać będą na kompostownię, takie jak: odpady kuchenne, resztki i obierki z owoców i warzyw, skoszona trawa i zgrabione liście, rośliny, ziemia po kwiatach, trociny, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, mokry papier lub karton i inne odpady nadające sie do kompostowania, czyli biodegradowalne.
  • Możesz zrobić przydomowy kompostownik. To naturalny nawóz, który użyźnia glebę, a na wysypiskach śmieci gdzie zazwyczaj trafia emituje ok. 3% gazów cieplarnianych. Pamiętaj, że kompostownik wymaga odpowiedniej ilości tlenu, w przeciwnym razie będzie źródłem metanu i brzydkiego zapachu.
  • Uważaj na odpady niebezpieczne! Są to m.in.: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki oraz świetlówki, farby i rozpuszczalniki, stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami. Zawierają metale ciężkie, takie jak: rtęć, ołów, kadm oraz toksyczne substancje chemiczne, które zanieczyszczają glebę i wody gruntowe. Muszą być przekazywane do lokalnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.