ODPADY


  • Ogranicz ilość odpadków - większość produktów, które kupujemy w ten lub inny sposób powoduje emisję gazów cieplarnianych podczas ich wytwarzania albo dystrybucji.

  • Pakując drugie śniadanie do pojemnika wielokrotnego użytku, a nie jednorazowego opakowania, zaoszczędzamy energię potrzebną do wyprodukowania nowego takiego pudełka.
  • Segreguj śmieci. Poddając recyklingowi jedną puszkę aluminiową, oszczędzamy 90% energii potrzebnej do produkcji nowej. 1 kg tworzyw sztucznych poddany recyklingowi to oszczędność 1,5 kg CO2, 1 kg szkła – 0,3 kg CO2, a 1 kg papieru poddany ponownemu przetworzeniu, a nie wyrzucony na składowisko odpadów to o 0,9 kg CO2 mniej w atmosferze.
  • Zużyty papier oddawaj na makulaturę. Gazety, czasopisma, książki przekaż innym czytelnikom, znajomym, dzieciom z domu dziecka czy pensjonariuszom domu opieki społecznej.
  • Odpady organiczne poddawaj kompostowaniu – wysypiska śmieci to źródło ok. 3% emitowanych przez kraje UE gazów cieplarnianych. Jest to spowodowane wydzielaniem się metanu podczas rozkładu odpadów organicznych. 
  • Nie wyrzucaj śmieci do ścieków. Te śmieci mogą trafić do systemu oczyszczania wody i nadmiernie obciążyć proces jej odkażania. Korzystaj z koszy na śmieci. 
  • Weź udział w programie Klubu Gaja – Zbieraj makulaturę, ratuj konie lub w programie Klubu Gaja i Green Project -  Zbieraj kartridże, ratuj konie.