SZKOŁA I PRACA

Wiele godzin spędzamy w miejscu pracy, szkole, na zakupach, w przestrzeniach publicznych. Tam też mamy wpływ na środowisko naturalne i klimat, korzystając z energii, wody, urządzeń, papieru… Używaj ich rozważnie!